Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ဘယ္လိုဆုေတာင္းၾကမလဲ

Bill Flick ဆိုသူ သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးက လူေတြဆီမွာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မထင္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ တတ္တယ္လို႔ Pantagraph သတင္းမွာ  ေရးသားပါတယ္။ သူကဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္ေတြကို အဲဒီအပတ္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕သတင္းစာေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားပါတယ္။

     ကြန္နက္တီကတ္ ျပည္နယ္မွာ ကားခိုးလာတဲ့ ကားသူခိုးတစ္ေယာက္က လမ္းမွာ ေတြ႕တဲ့ ရဲကိုအတင္း ရပ္ခိုင္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ကို အျမန္ဆံုးေရာက္ဖို႔ လမ္း direction ေမးတယ္။
     အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ၃၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ တစ္ရက္ကို အႀကိမ္ေပါင္း တစ္ရာမက နာေခ်တယ္။ သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို သူ ျပန္ၿပီး အလာဂ်စ္ (Allergic) ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ကေလးဘ၀ကတည္းကစၿပီး သူစားေနက် ျဖစ္တဲ့ Oat meal စားတာကို ရပ္လိုက္မွဘဲ နာေခ်တဲ့ ျပႆနာရပ္သြားတယ္။
     ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္က ဆန္ ၁၁၀ ေပါင္ စားၿပီး ေရ ၆၅ ဂါလံ ဆက္ေသာက္လိုက္တာ ဗိုက္ေပါက္ကြဲ ၿပီးေသသြားတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ လည္း ေန႔တိုင္းနာေခ် တဲ့သူ၊ ဗိုက္ေပါက္သြားတဲ့အထိ စားေသာက္ၿပီးေသတဲ့ဆင္ႀကိးလို ျပႆနာႀကံဳဘူးမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ဟာနဲ႕ကိုယ္၊ ကိုယ့္အတိုင္းအတာနဲ႕ကိုယ္ ေန႔တဓူ၀ ျပႆနာကေလးေတြေတာ့ ရွိၾကပါတယ္။ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ျပႆနာနဲ႕ကင္းတဲ့လူဆိုတာ မရွိစၿမဲပါ။ ရွင္ယာကုပ္ ၅း၁၃-၁၆ ကို ေလ့လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုဆုေတာင္းသင့္သလဲ ဆိုတာေလ့လာၾကည့္ ၾကရေအာင္။

သင္တို႔တြင္ ဆင္းရဲခံရေသာသူရွိလွ်င္ ဆုေတာင္းေစ။ ရႊင္လန္းေသာသူရွိလွ်င္ ဆာလံသီခ်င္း ကိုဆိုေစ။ နာေသာသူရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္တို႔ကိုေခၚ၍ သူတို႔သည္သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္၊ လူနာကိုဆီႏွင့္ လူး၍ သူ႔အေပၚမွာဆုေတာင္းၾကေစ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ပဌနာသည္ လူနာကိုကယ္ဆယ္၍၊ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။ သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း ထိုအျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူမည္။ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾက ေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏။ (ယာ ၅း၁၃-၁၆)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းျခင္း (၃) မ်ဳိးကိုေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ဆုေတာင္းျခင္း ( ယာ ၅း၁၃)
၂။ သင္းအုပ္တို႔ကိုေခၚ၍ ဆုေတာင္းျခင္း (ယာ ၅း၁၄-၁၅)
၃။ အခ်င္းခ်င္းတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း (ယာ ၅း၁၆)
ဆုေတာင္းသင့္ေသာအခ်ိန္
ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ဘယ္လိုဆုေတာင္းသင့္တယ္ဆိုတာကို သြန္သင္ေပးတဲ့အျပင္ ဘယ္လိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဆုေတာင္းရမယ္ ဆိုတာကိုလည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
၁။ ဒုကၡဆင္းရဲခံရေသာအခ်ိန္ (ယာ ၅း၁၃ က)
၂။ ရႊင္လန္းေသာအခ်ိန္ (ယာ ၅း၁၂ ခ)
၃။ မနာမက်န္းျဖစ္ေသာအခ်ိန္ (ယာ ၅း၁၄-၁၅ က)
၄။ အျပစ္ျပဳမိေသာအခ်ိန္ (ယာ ၅း ၁၅ ခ – ၁၆)
၁။ ဒုကၡဆင္းရဲခံရေသာအခ်ိန္။
ျမန္မာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ဆင္းရဲခံရေသာအခ်ိန္ဟုေရးသားထား ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္က်မ္းစာတြင္ when you suffering ဟုေရးသားသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ နဂိုမူလဆိုလိုရင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္း (ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း) ဆိုသည့္အသံုးအႏံႈးထက္ ဒုကၡဆင္းရဲခံရေသာအခ်ိန္ ဟုဆိုလွ်င္ပို၍တိက်မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲဟုဆိုရာတြင္ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္း၊ ေသျခင္းတရားကိုႀကံဳေတြျခင္း၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္း ႏွင့္ ညင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကို ၿခံဳငံု၍ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာ ဒုကၡဆင္းရဲခံျခင္းမ်ဳိး မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀တြင္ႀကံဳေတြ႕ရပါက (ဆာ ၃၄း၃) တြင္ “ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာအခါ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေၾကာက္ မက္ဖြြယ္ေသာ အေၾကာင္းအလံုးစံုတို႔ အထဲက ငါ့ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူ၏။ “ ဟုေဖာ္ျပသကဲ့သို႔၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ သည္ မိတ္ေဆြ၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းအလံုးစံုတို႔မွ ကယ္ႏႈတ္လိုေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ကို ေအာက္ေမ့ သတိရလ်က္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ဆုေတာင္းပါ။ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အေျခအေန မေရြး ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအခြင့္ရရန္ ဘုရားရွင္အလိုရွိပါသည္။ (၁ေပ ၄း၁၂) တြင္ “ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔ကို စံုစမ္းစရာဘို႔ ယခုခံရေသာ မီးစစ္ျခင္းအရာကိုကား၊ သင္တုိ႔၌ အံ့ဘြယ္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္၍၊ အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္” ဟုဆိုထားသကဲ့သို႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲအတြက္ အ့ံၾသေတြေ၀၍ စိတ္ပ်က္အားငယ္ရန္မဟုတ္ဘဲ သာ၍ ဘုရားသခင္၏ ရင္ခြင္ေတာ္သို႔ တိုး၀င္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ရႊင္လန္းေသာအခ်ိန္
မိတ္ေဆြ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္၍ ရႊင္လန္းေသာအခ်ိန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်ိန္ မ်ားတြင္ ဆုေတာင္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ အပိုဒ္ငယ္ ၁၂ တြင္ “ရႊင္လန္းေသာသူရွိလွ်င္ ဆာလံသီခ်င္း ကိုဆိုေစ။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ သီခ်င္းဆိုတတ္ၾကသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားတြင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေသာအခ်ိန္မ်ား ရိွသလို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္မ်ားကိုလည္းဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ၀မ္းနည္းရေသာအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အထံေတာ္သို႔ သာ၍တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္သကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ စြာျဖင့္ သီခ်င္းဆိုသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ အထံေတာ္ကို ပို၍တိုး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသား သမီးမ်ားျဖစ္ရန္ ထာ၀ရဘုရားအလိုရွိပါသည္။
၃။ မနာမက်န္းျဖစ္ေသာအခ်ိန္။
အပိုဒ္ငယ္ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅(က) တြင္ “နာေသာသူရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္တို႔ကိုေခၚ၍ သူတို႔သည္သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္၊ လူနာကိုဆီႏွင့္ လူး၍ သူ႔အေပၚမွာဆုေတာင္းၾကေစ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ပဌနာသည္ လူနာကိုကယ္ဆယ္၍၊ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မနာမက်န္းျဖစ္ေသာသူတို႔ကို ခံစားရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားမွ ေပးေပ်ာက္ေစႏိုင္သူ ျဖစ္သည္ကို မိတ္ေဆြ စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္လက္ခံ ေစလိုပါသည္။ (ဧဖက္ ၃း၂၀) တြင္ “ငါတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အတိုင္း၊ ငါတို႔ေတာင္း ပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာ ျပဳျခင္းငွါတတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊” ဟုေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုေတာင္းသည့္ အရာမ်ားထက္ပင္ ပို၍တတ္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။
အနည္းငယ္ထပ္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ အသင္းေတာ္ (သို႔) သင္းအုပ္ တို႔သည္ လူနာကိုေပးေပ်ာက္ေစ ေသာသူ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္းအုပ္အားျဖင့္ (သို႔) အသင္းေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မနာမက်န္းျဖစ္ေနသူကို မနာမက်န္း ျဖစ္ျခင္းမွ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ အဂၤလိပ္က်မ္းစာတြင္ “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. ဟုသံုးႏႈံး ထားျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မနာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အသင္းသား တစ္ဦးကို ဆီႏွင့္ လူးကာ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္အတြက္ အသင္းေထာက္လူႀကီးမ်ား (Elders) တြင္လည္းတာ၀န္ ရွိသည္ကိုေဖာ္ျပလိုသည္။
အသင္းေတာ္တြင္မနာမက်န္းျဖစ္ေနသူအတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ဆင္ျခင္သတိရေစလိုပါသည္။
အဆင့္ ၁။  မနာမက်န္းျဖစ္ေနသူက သင္းအုပ္ (သို႔)သင္းေထာက္လူႀကီး (သို႔) အသင္းေတာ္ကို အသိေပးအကူအညီ ေတာင္းခံရေပမည္။ မနာမက်န္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရာ၌ ကိုယ္ကာယႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မနာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရမနာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအရ မနာမက်န္း ျဖစ္မႈ ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ မသည္းခံႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ခံစားရေသာ မနာမက်န္းျဖစ္မႈ စသျဖင့္ အလြန္က်ယ္၀န္းေပသည္။ သင္းအုပ္ (သို႔) သင္းေထာက္ လူႀကီးမ်ားကို ေခၚဆို၍ ဆုေတာင္းရျခင္းမွာ ထိုသူတို႔သည္ သူတို႔သည္ အသင္းေတာ္ကိုယ္စားျဖစ္ရံုမက ဘုရားသခင္ႏွင့္မည္သို႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အဆင့္ ၂။ အဂၤလိပ္က်မ္းစာအုပ္တြင္ The elders go to the sick person ဟုေဖာ္ျပျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္။ အသင္းေတာ္မွ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ သြားေရာက္ႏိုင္သူ သံုး ေလးေယာက္ ျဖစ္ျဖစ္အဖြဲ႕လိုက္သြားသင့္ပါသည္။ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပဲ အမ်ား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သာ၍ထိေရာက္ႏိုင္ေပသည္။
အဆင့္၃။ လူနာကိုဆီႏွင့္ လူး၍ သူ႔အေပၚမွာဆုေတာင္းၾကေစ ဟုဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္ကို သတိျပဳမိၾကေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္ ဆီဟုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း သံလြင္ဆီကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္မည္ဟု အမ်ားကသေဘာတူ လက္ခံထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဆီ ကို က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခြန္အား၏ ျပယုဂ္လကၡဏာအျဖစ္သံုးႏႈံးေလ့ရွိသည္။ ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ေပးေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းတရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ဘုရင္တို႔ကို ဆီႏွင့္လူးေလ့ရွိသည္။ ဤေနရာတြင္္ လူနာအား ဆီႏွင့္လူးျခင္းသည္ က်န္းမာျခင္းအခြင့္သည္္ ဘုရားသခင္ထံမွစီးလာေသာ ေကာင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းေအာက္ေမ့ သတိရရန္ႏွင့္ လူနာ၏စိတ္တြင္ ဘုရားသခင္သင္ႏွင့္အတူရွိသည္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အနာေရာဂါအားလံုးကို ေပးေပ်ာက္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုတည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဆီႏွင့္ လူးသည့္အခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာနာမေတာ္ျမတ္၌ လူးရန္ျဖစ္ သည္ကိုသတိျပဳသင့္သည္။
အဆင့္ ၄။ အပိုဒ္ (၁၅) တြင္ အထက္ပါအတိုင္းျပဳလွ်င္ က်န္းမာျခင္း အခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားရွင္၏ ကတိကိုေတြ႕ရသည္။ “သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကိုထေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။” တစ္ခုေတာ့ရွိသည္၊ အဆင့္ ၁ မွ ၃ အထိ ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ဘုရားသခင္အား အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။
၄။ အျပစ္ျပဳမိေသာအခ်ိန္။
အပိုဒ္ငယ္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ တြင္ “သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း ထိုအျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူမည္။ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾကေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း (If he has sin…..) ဆိုသည့္ အပိုဒ္ကို တနည္းအားျဖင့္ ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္သည္။ “သူ၏မနာမက်န္း ျဖစ္ေနမႈသည္ သူျပဳခဲ့ မိေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္. . .”။ ဘုရားသခင္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေလာကအျပစ္တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္မိသူသည္ သူ၏ခႏၶာတြင္ မနာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ (ဆာလံ ၃၂း၃-၅) တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက “ထာဝရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္၍လွည့္စားတတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူသည္ မဂ္လာရွိ၏၊၊ ငါသည္အျပစ္ကို မေဘာ္မျပဘဲ ေနစဥ္အခါတေန႔လံုး ညည္းတြားေသာအားျဖင့္ ငါ့အရုိးတုိ႔သည္ ေဆြးေျမ့ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏၊၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ကိုယ္ေတာ္၏လက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေပၚမွာေလး၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ေခြၽးသည္ ေႏြကာလ၌ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းကဲ့သိုိ႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ တဖန္အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ဝန္ခ်ပါ၏၊၊ ျပဳမိေသာ ဒုစရုိက္ကို ဝွက္၍ မထားပါ၊၊ ငါလြန္က်ဳးေသာအရာကို ထာဝရဘုရားအား ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ မည္ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊” ဟု သူ၏အျပစ္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ခံစားခဲ့ရသည့္ အရာကို ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။
ဘုရားသခင္ထံ အျပစ္၀န္ခ် ေတာင္းခံရန္အတြက္ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားကို ေဘာ္ျပရန္အတြက္ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြ ေဆြမ်ဳိးမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အျပစ္ကို ေဘာ္ျပ ၿပီးမွ ခြင့္လြတ္ျခင္းတရားကို အသနားခံရန္ဘုရားရွင္အလိုရွိပါသည္။
ထိုေနာက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအပိုဒ္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မနာမက်န္းျဖစ္သူတြင္ မည္သည့္ အစြမ္းအစ၊ အရည္အခ်င္းမွ်ပင္ မရွိလင့္ကစား ဆုေတာင္းေပးေသာသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ပါက သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္သည္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးသည္ဟုနားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္က်မ္းစာအုပ္တြင္မူ “The prayer of faith….” ဟုဆိုသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားႀကီးသူ၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္အလြန္တန္ခိုးႀကီးသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 
နိဂံုး
Missionary Hudson Taylor သည္ သူ၏ပထမဦးဆံုးေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္အျဖစ္ သေဘာၤ တစ္စီးတြင္လိုက္ပါစီးနင္းခဲ့စဥ္က ဆူမထရာ ႏွင့္ မေလးကၽြန္းဆြယ္တ၀ိုက္အေရာက္တြင္ သူ၏အိပ္ခန္းတံခါးကို ကပၸတိန္မွလာေခါက္ၿပီး။
“မစၥတာေတလာ ေလလံုး၀မတိုက္လို႔ သေဘၤာတစီးလံုး ဘယ္မွမေရြ႕ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သည္အတိုင္းဆက္သြားရင္ ေရွ႕က ကၽြန္းကေလးေတြက လူသားစား လူရိုင္းေတြရဲ႕ အႏၱရယ္ကိုရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိတယ္”
“ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ေပးရမလဲ” မစၥတာေတလာကျပန္ေမးသည္။
“ခင္ဗ်ားက ဘုရားကိုယံုၾကည္သူဆိုေတာ့ ေလလာဖို႔ ဆုေတာင္းပါ”
“ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ရြက္ကိုေတာ့လြင့္ထားပါ” ေတလာ ကျပန္ေျဖသည္။
ကပၸတိန္ကေစာဒကတက္သည္ “ေလမွ မတိုက္တာ ရြက္ကိုလႊင့္ထားခိုင္း ရင္ သေဘၤာသားေတြငါ့ကို အရူးလို႔ ဟားတိုက္ရီလိမ့္မယ္” သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးသေဘာတူ ကာ ရြက္ကိုလႊင့္ထားခုိင္းလိုက္သည္။ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ ကပၸတိန္ျပန္ေရာက္လာရာ မစၥတာေတလာ သည္ ဆုေတာင္း၍ ေကာင္းဆဲျဖစ္သည္။ ေလမ်ားတိုက္ခတ္လာေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ရပ္လိုကရပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္အတြက္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြ . . .ေလ တိုက္တိုက္ မတိုက္တိုက္ ဘုရားရွင္ထံမွာ ေတာင္းရင္ ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ရြက္ကိုခ်ထားၿပီးယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ဆုေတာင္းတဲ့ မစၥတာ ဟဒ္ဆင္ေတလာ လိုပဲ သင့္ရဲ႕ဘ၀ကို  ယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္နဲ႕ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ရြက္လႊင့္ ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵမြန္ျပဳရင္း. . . .။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ေသာင္းႏိုး

မွတ္ခ်က္။ Brian Bill ၏ တရားေဟာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ How to pray for healing ကို ကိုးကားထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 16, 2010 by in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Thawngno and tagged , .