Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးရဲပါသလား

လူထု တရားေဟာပြဲ တစ္ခု၌ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦး သည္ ေနာက္ဆံုး ေသာည တိုင္ေအာင္၊ ကယ္တင္ျခင္း တရားကိုလက္မခံႏိုင္ခဲ့ေပ။  ေနာက္ဆံုးညတရားေဟာ ဆရာျပန္ခါနီးမွာ သူမသည္လာ၍ “အရမ္း၀မ္းနည္းတယ္ဆရာ” ဟုေျပာျပရာ ဆရာက “ဘာအခက္အခဲမ်ား ရွိလို႔လည္း” ဟုျပန္ေမးပါသည္။ သူမက “ညတိုင္း ဆရာရဲ႕ တရားေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ခဲ့ေပမယ့္ စိတ္ရဲ႕ၿငိမ္သက္ျခင္းမရရွိပါဘူး၊ မနက္ျဖန္ေတာ့ ရမွာပါ လို႔ ညတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေပမယ့္လည္း၊ အခုထိ ထူးျခားမႈမရွိပါဘူး၊  ဒီည အစည္းအေ၀းပြဲလည္း ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔၊ သမီးကိုဘယ္လိုလုပ္ေပးမွာလည္း၊ ဆရာေျပာတဲ့အတိုင္း နာခံပါ့မယ္” ဟုေျပာသည္။

ဆရာက. . လူသားမ်ားအားလံုးဟာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ားကိုယ္စား လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္က လူသားမ်ားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္ေၾကြးမ်ားအားလံုးကို ဆပ္ေပးသြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရတဲ့အေၾကာင္း စသျဖင့္ အေသးစိတ္ျပန္၍ ရွင္းျပလုိုက္သည္။

သူမသည္ မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ “သမီးယံုပါ့မယ္၊ လက္ခံပါ့မယ္”  ဟုေျပာရာ ဆရာက

“တကယ္လက္ခံမွာလား” ဟုျပန္ေမးလိုက္ေသာအခါ သူမက “ဒီလိုက်ေတာ့လည္း လြယ္လြန္းတယ္” ဟု ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆရာက စာရြက္တစ္ရြက္ယူ၍ စာအနည္းငယ္ ေရးၿပီး ဒီေနရာမွာ ၀န္ခံလက္မွတ္ထိုးရဲသလား ဟုေမးၿပီး စာရြက္ကိုျပလိုက္သည္။ စာရြက္ေပၚတြင္  ‘ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔၌ ကၽြန္မသည္ သခင္ေယရႈကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အရွင္သခင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံပါသည္’   ဟုေရးသားထားသည္။ သူမသည္စာကိုဖတ္ၿပီး “သမီးလက္မွတ္မထိုးရဲဘူး” ဟုဆိုလ်က္ေခါင္းခါၿပီး စာရြက္ကို ျပန္ေပးသည္။

ေခတၱခဏ တိတ္ဆိတ္ျခင္းက လႊမ္းမိုးသြားသည္။ ဆရာက ေနာက္ထပ္စာရြက္ တစ္ရြက္ယူ၍ ‘ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔၌ သခင္ေယရႈကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အရွင္သခင္အျဖစ္မွ ကၽြန္မျငင္းပယ္ပါသည္’  ဟုျပန္ေရးသည္။ သူမကစာရြက္ကို ယူ၍ဖတ္ၿပီး မ်က္လံုး၊ မ်က္ဆံျပဴးလ်က္ “သမီးလက္မွတ္ မထိုးရဲဘူး” ဟုခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ျပန္သည္။ ႏွစ္ဦးစလံုး၏ အသက္ရႈသံပင္ ၾကားရေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာက “သခင္ေယရႈကို လက္ခံမွာလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ျငင္းမွာလား” ဟု ျငင္သာစြာ ျပန္ေမးလိုက္သည္။ ထိုခဏခ်င္းပင္ သူမ၏မ်က္ႏွာသည္ ရုတ္တရက္ လင္းလက္လာၿပီး “သမီးသေဘာေပါက္ပါၿပီ၊ ပထမစာရြက္ျပန္ေပးပါ” ဟုေတာင္းကာ တုန္ရီေသာလက္မ်ားျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္သည္။

မိတ္ေဆြ. . . ဒီေန႔ သခင္ေယရႈကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ေသးရင္၊ သင္သည္ ေယရႈကို ျငင္းပယ္ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈကို လက္ခံျခင္း၏ အျခားတဖက္တြင္၊ သခင္ေယရႈကို ျငင္းပယ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ၊ စာတန္၏ ဖက္ေတာ္သားမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သင္သည္ စာတန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူ ျဖစ္ေသးသည္။ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ သခင္ေယရႈကို မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကပါစို႔။

အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား သင္သည္ သခင္ေယရႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ဝန္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္ျခင္းငွါ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ယံုၾကည္ရ၏။ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ႏႈတ္ျဖင့္ဝန္ခံရ၏။. . .
( ေရာမ ၁၀ း ၉ -၁၁ )


မွတ္ခ်က္။   ။ လူမ်ဳိးတကားဓမၼေက်ာင္းေတာ္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ လူမ်ဳိးတကာ စာေစာင္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉) မွ ထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 8, 2011 by in Article Salvation and tagged .