Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

Da Vinci Code

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ကမၻာ ေက်ာ္ရုပ္ရႇင္သရုပ္ေဆာင္ (Mel Gibson) ရိုက္ ကူးေသာ (Passion of Christ) ရုပ္ရႇင္ကား သည္ ကမၻာတ၀ႇမ္းရႇိ ရုပ္ရႇင္ပရိတ္သတ္မ်ား ၏ႏႇလံုးသားကိုဆြဲကိုင္လႈပ္ခါႏိုင္ခဲ့ကာ ၀င္ေငြ အျမတ္ မီလ်ံ (၃၀၀)ေက်ာ္ရရႇိခဲ့သည္ကို အားလံုးအမႇတ္ရေနဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယခုတဖန္ ရုပ္ရႇင္ပရိတ္သတ္မ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကို ရယူ ႏိုင္မည့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံသည့္ ရုပ္ရႇင္ တစ္ကားအေမရိကားတြင္ရုံတင္ျပသေနေပသည္။ စာေရးဆရာDan Brown ေရးသား ေသာDa Vinci Code ကိုရိုက္ကူးထားသည့္ ရုပ္ရႇင္ကားႀကီးပင္။

ထိုစာအုပ္ကိုဖတ္ရႈသူတိုင္း ေမရီမာဂဒလ သည္အဓိကေနရာတြင္ပါ၀င္ကျပသူျဖစ္ ေၾကာင္းသတိထားမိၾကေပမည္။
ထိုစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းဆို လ်င္ သခင္ေယရႈႏႇင့္ တမန္ေတာ္မ်ား၏ ေနာက္ ဆံုးညစာစားပြဲ The Last Supper တြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္စပ်စ္ရည္ခြက္သည္ သခင္ ေယရႈ၏အေသြးေတာ္ကိုေဆာင္သည့္စပ်စ္ ရည္ထည့္သည့္ ခြက္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ဘဲ သခင္ ေယရႈ၏အေသြးျဖင့္ရေသာ ပဋိသေႏၶကိုလြယ္ ထားသည့္ လူသားစင္စစ္ ေမရီမာဂဒလ ဟု အမည္ရေသာအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိး သမီးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ တစ္ခုလံုးကို က်ဆင္းရံုမ် မကေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ အထိစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည့္လ်ဳိ႕၀ႇက္ခ်က္မ်ား ႏႇင့္ျပည့္ႏႇက္ေနသူျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါစာအုပ္ တြင္ ညြန္းဆိုထားေပသည္။

အဆိုပါစာအုပ္တြင္ပါရႇိသည့္ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ ပါက သခင္ေယရႈသည္ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီး ႏႇင့္လက္ထပ္ထားေၾကာင္း စာရာ ဟူေသာ သမီးငယ္တစ္ေယာက္ကိုလည္းေနာင္တြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ေၾကာင္းဆိုထားသည္။ ထိုအျဖစ္အ ပ်က္မႇန္ကို နာမည္ေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး Davinci ကအေသအခ်ာနားလည္သိရႇိသျဖင့္ သူေရးဆြဲခဲ့သည္’ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ’ (The Last Supper) ပန္းခ်ီကားခ်ပ္တြင္အမိအရ သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

Dan Brown ၏အဆိုအရ ထိုပန္းခ်ီကား တြင္သခင္ေယရႈ၏ လက္ယာဖက္တြင္ထိုင္ေန ေသာသူသည္ အႏုပညာႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းသုေသသီတိုင္းလက္ခံယံုၾကည္သည့္ အတိုင္း တမန္ေတာ္ရႇင္ေယာဟန္ မဟုတ္ဘဲ ေမရီမာဂဒလ ျဖစ္သည္။ သူတို့ႏႇစ္ေယာက္ ၏ၾကားကိုအေသအခ်ာၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္ စာလံုး V ပံုစံကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။ ၄င္းပံုသ႑န္ သည္ ေရႇးေခတ္နတ္ကိုးကြယ္သူတို့၏ ‘မိန္းမ’ ႏႇင့္သက္ဆိုင္ေသာ သရုပ္ကိုေဖာ္ျပသည့္ အမႇတ္လကၡဏာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အ ျပင္စာေရးသူက အဂၤလိပ္စာလံုး M ပံုသ႑န္ ကိုလည္းထိုပန္းခ်ီကားခ်ပ္တြင္ေတြ႕ျမင္ရၾကာင္းဆက္လက္၍ဆိုထားသည္။ ၄င္းမႇာ ေမရီမာဂဒလ(Mary Magdalene) သို႔မဟုတ္ (Matrimonio) ကိုသရုပ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။ (Matrimonio) ကိုအဘိဓာန္ ထဲတြင္ရႇာၾကည့္ပါက လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္း ႏႇင့္ ဆိုင္ေသာအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ထိုစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ မႇာ သခင္ေယရႈသည္ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ ေနျခင္းသည္ သူအမႇန္တကယ္ လက္ထပ္ ထိန္းျမားခဲ့ေၾကာင္းကိုခိုင္လံုေစသည့္ အေရး ႀကီးသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အေၾကာင္းမႇာ ထိုေခတ္ ထိုအခါစဥ္က ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို့၏ဓေလ့အရ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္သည္အိမ္ေထာင္မက်ပါက လူရာမ၀င္ အဆင့္မမီႇဟုသတ္မႇတ္ျခင္း ခံရသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ၏ဖခင္သည္သခင္ေယရႈအတြက္ အေဖာ္သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရႇင္ဖက္ကိုစီစဥ္ေပးခဲ့မည္ ျဖစ္သည္ အကယ္၍မစီစဥ္ေပးခဲ့လ်င္လည္း က်မ္းစာ၏တေနရာရာတြင္ေဖာ္ျပေနမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏မည္သည့္ေနရာတြင္ မွ်ေဖာ္ျပမထားျခင္းသည္ သခင္ေယရႈအိမ္ ေထာင္က်ခဲ့သည္ဆိုေသာ အယူအဆကိုသက္ ေသထူေနသကဲ့သို့ျဖစ္ေနသည္ဟု အဆိုပါစာ ေရးသူက ဆိုထားေသးသည္။

စာေရးသူ အဓိကကိုးကားသံုးႏႈန္းေသာ က်မ္းကိုးစာအုပ္မ်ားကိုၾကည့္လိုက္ပါက (ြGnostic Gospels) ဟုေခၚသည့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ (Nag Hammadi) အရပ္တြင္တူးေဖာ္ရရႇိ သည္ေရႇးေခတ္ပုရပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ စာေရး သူ၏အဆိုအရ ဤပုရပိုဒ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာႏႇင့္ပတ္သက္၍ရႇာေဖြေတြ႕ရႇိရသည့္ အဦးဆံုးေသာအရာမ်ားျဖစ္ၿပီးသမၼာက်မ္းစာ ၏ (The four Gospels) ႏွင့္လည္းကြဲလြဲေနသည္ဟုဆိုသည္။

စာေရးသူကေနာက္တဖန္ေဖာ္ျပထားသည္ မႇာ သခင္ေယရႈကသူမရႇိေတာ့သည့္ေနာက္ ပိုင္းသူ၏အမႈေတာ္ျမတ္ကိုဆက္လက္ဦးေဆာင္ ရန္ ေမရီမာဂဒလကိုတာ၀န္ေပးထားေၾကာင္း၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ရႇင္ေပတရု သည္ ေမရီမာဂဒလ ကိုမနာလို၀န္တိုျဖစ္ေန ေၾကာင္းႏႇင့္ ဤအျဖစ္မႇန္ကိုသိရႇိေသာ ပန္းခ်ီ ဆရာ (Davinci) က သူ၏ပန္းခ်ီတြင္သရုပ္ေဖာ္ ဆြဲထားေၾကာင္းေရးသားထားသည္။ ထိုပန္းခ်ီ တြင္ ေမရီမာဂဒလျဖစ္ပါသည္ ဟု စာေရးသူ က ယံုၾကည္ေသာ သူ၏လက္ယာဖက္တြင္ ထိုင္ေနသူသည္ တမန္ေတာ္ရႇင္ေပတရုျဖစ္ ေၾကာင္းႏႇင့္ ေမရီမာဂဒလ အေပၚမနာလို ၀န္တိုျဖစ္မႈကိုသရုပ္ေပၚေစရန္ သူ၏လက္ကို ေမရီမာဂဒလ ၏လည္ပင္းေပၚတြင္ ဆြဲထားေၾကာင္းဆိုထားသည္။

စာေရးသူ (Davinci) က သခင္ေယရႈအိမ္ ေထာင္က်ေၾကာင္းသူယံုၾကည္ရသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မႇာ သခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္သည္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ ျဖစ္သည့္ ဒါ၀္ဒ္ဘုရင္ႀကီး၏အဆက္အႏြယ္ ထဲမႇျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥေရးလ္ဂ်ဴး လူမ်ဳိး တို႔၏ေနာက္မင္းႏြယ္မင္းဆက္တပါး ျဖစ္ေသာ (Benjamin) အႏြယ္၀င္ျဖစ္သည့္ ေမရီမာ ဂဒလႏႇင့္လက္ထပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို့၏ေတာ္၀င္မ်ဳိးဆက္ကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္လက္ထပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလို ဟန္ပင္။ သခင္ေယရႈခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္းခံရ ၿပီးေနာက္ သခင္ေယရႈ၏ ဦးေလးေတာ္သူ အရိမႆဲ ၿမိဳ႕သားေယာသပ္က ကိုယ္၀န္အရင့္ အမာ ႏႇင့္ျဖစ္ေနေသာ ေမရီမာဂဒလ ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို့ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သခင္ ေယရႈ၏ရင္ေသြး စာရာ ကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟုထိုစာအုပ္တြင္ေရးသားထား သည္။ စာရာ သည္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ႀကီးျပင္း လာခဲ့ရာ ရာစုႏႇစ္ ၅ ခုတိုင္ေအာင္သူ၏မ်ဳိး ဆက္သည္တိတ္ဆိတ္စြာလူမသိသူမသိ ရႇင္သန္လာခဲ့ ၿပီးမႇ ျပင္သစ္ေတာ္၀င္မ်ဳိးႏြယ္မႇ တစ္ေယာက္ႏႇင့္ေပါင္းစပ္ကာ (Merovingian) ဟူေသာမင္းမ်ဳိးႏြယ္ဆက္သစ္ျဖစ္လာသည္ ဟု ဆိုသည္။

စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္က သူေရးသားေသာဤစာအုပ္သည္ (fiction) စိတ္ ကူူးယႇဥ္ဇတ္လမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံထား ေသာ္လည္း စာဖတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဤ ဇတ္လမ္းသည္အမႇန္တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ဤဇတ္လမ္းတြင္ ပါေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ ႏႇင့္ယႇဥ္လ်က္အနည္းငယ္ေဖာ္ ျပလိုသည္။

(၁)ေမရီမာဂဒလမည္သူနည္း။
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္သူမ၏အေၾကာင္းအ ရာမ်ားကို (မႆဲ ၂၇း၅၅၊ မာကု ၁၆း၉၊ လုကာ ၈း၂) မ်ားတြင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး က်မ္းစာအဆိုအရ သူမသည္ သခင္ေယရႈသြားရာေနာက္ တ ေကာက္ေကာက္လိုက္ပါသည့္ အမ်ဳိးသမီးအ ခ်ဳိ႕တြင္တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မာကု ၁၆ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈ သည္သူမအထဲမႇနတ္ဆိုးမ်ားကိုႏႇင္ထုတ္သည္ ဟုေတြ႕ရႇိရသည္။ မႆဲ ၂၇း၄၅ ကသူမသည္ သခင္ေယရႈ အမႈရင္ဆိုင္စဥ္ သူမလည္းရႇိေန ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ရႇင္လုကာ ၂၃း၅၆ ထဲတြင္ သူမသည္ အရိမႆဲ ၿမိဳ႕သား ေယာသပ္ ကသခင္ေယရႈကိုဂူသြင္းျမဳပ္ရန္ျပဳလုပ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေယာ ၂၀း၁-၂၊ ေယာ ၂၀း၁၅-၁၆-၁၈ မ်ားတြင္ လည္းသူမ၏အေၾကာင္းကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဤသည္တို့မႇာ သူမ၏အေၾကာင္းကိုသမၼာ က်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

(၂) အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲေနျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမႈ ေရးစနစ္တြင္အမႇန္တကယ္ ကဲ့ရဲ႕စရာျဖစ္ပါသလား။
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏႇင့္ျပည့္စံုေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကိုဘုရားအလိုေတာ္ရႇိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲေနျခင္းသည္ ကဲ့ရဲ႕ ရႈ႕ံခ်စရာ ျဖစ္ေၾကာင္းက်မ္းစာ၏မည္သည့္ ေန ရာတြင္မွ်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိေၾကာင္းေတြ႕ရႇိရ သည္။ ထို႕အျပင္ဂ်ဳးလူမ်ဳိးတို႕၏ တိက်ျပင္း ထန္ေသာ ဘာသာေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ႀကီး ျပင္းလာေသာ တမန္ေတာ္ရႇင္ေပါလုက ၁ေကာ ၇း၁၊ ၇ မ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားသည္အိမ္ေထာင္ မျပဳဘဲေနႏိုင္လ်င္ေကာင္းသည္ဟုပင္ဆိုထား သည္ကိုဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

(၃)သခင္ေယရႈႏႇင့္ေမရီအမႇန္တကယ္လက္ထပ္ၾကပါသလား။
သခင္ေယရႈသည္ေမရီႏႇင့္အမႇန္တကယ္ လက္ထပ္ခဲ့သည္ဆိုလ်င္က်မ္းစာထဲတေနရာ ရာတြင္ေဖာ္ျပမည္သာျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လက္ထပ္ျခင္းသည္ ဘုရား သခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၂၄ တြင္ေတြ႕ရႇိႏိုင္သည္။ ေဟၿဗဲ ၁၃း၄ တြင္ လည္း” ခပ္သိမ္းေသာသူတို့၌ မဂၤလာေဆာင္ ျခင္းအမႈႏႇင့္ သစၥာသံ၀ါသျပဳျခင္းအမႈသည္ အသေရရႇိေစေလာ့ . . . .” ဟုဆိုထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်မ္းစာအရ အသေရရႇိသည္ဟူ ေသာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈကိုသခင္ေယရႈ အမႇန္တကယ္ျပဳခဲ့ပါလ်င္ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေပမည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ သခင္ေယရႈလက္ထပ္ေၾကာင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မ်မေတြ႕ရပါ။

(၄) သခင္ေယရႈသည္သူ၏ေတာ္၀င္မ်ဳိး ဆက္ကိုထိန္းသိမ္းရန္ေတာ္၀င္သူ ေမရီ မာဂဒလ ႏႇင့္လက္ထပ္ခဲ့ပါသလား။
ဤအဆိုကိုေျဖရႇင္းရန္ လြယ္ကူလႇပါသည္။ ေမရီမာဂဒလ သည္ ဘင္ဂ်မင္ ႏြယ္မႇ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္ေၾကာင္းမည္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား (က်မ္းစာတြင္ျဖစ္ေစ သမိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ) တစ္ခုမ်မရႇိပါ။ ဘင္ဂ်မင္ အႏြယ္သည္  ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ၏ ေတာ္၀င္မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ ျဖစ္သည္ဟုမည္သည့္ အခါတြင္မ် မည္သည့္က်မ္းစာ၊ သမိုင္းအ ေထာက္အထားတြင္မ်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။ ယုဒအႏြယ္သာလ်င္ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႕၏မင္းမ်ဳိး မင္းႏြယ္ျဖစ္ကာ ဒါ၀ိဒ္ဘုရင္၊ ေရႇာလမုန္ မင္း ႀကီးတို့သည္ ယုဒအႏြယ္ထဲမႇျဖစ္ၿပီး သခင္ ေယရႈသည္လည္း ဤယုဒအႏြယ္မႇဖြါးျမင္ ျခင္းကိုခံယူသည္။
ေယာ ၁၈း၃၆ တြင္သခင္ေယရႈက ‘ငါ၏ ႏိုင္ငံသည္ဤေလာကႏႇင့္မစပ္ဆိုင္၊ ငါ၏ႏိုင္ငံ သည္ဤေလာကႏႇင့္စပ္ဆိုင္လ်င္၊ ငါသည္ယုဒ လူတို့လက္ထဲသို့မေရာက္ေစျခင္းငႇါ၊ ငါ၏ လူတို့ သည္တိုက္လႇန္ၾကလိမ့္မည္၊ ယခုမူကား ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ဤေဒသအရပ္ႏႇင့္မစပ္ဆိုင္’ ဟု မိန့္မႇာခဲ့သည္။ ဤေလာကတြင္ သူ၏မ်ဳိးဆက္ (မင္းမ်ဳိးႏြယ္ဆက္) ကိုထူေထာင္ ရန္ဆိုေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆႏႇင့္ လံုး၀ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရႇိႏိုင္သည္။

(၅) Gnostic Gospel ဆိုတာဘာလဲ။
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ Nag Hammadi အရပ္တြင္ ၁၉၄၅ ခုႏႇစ္တြင္ရႇာေဖြရရႇိေသာ ၅၂ အုပ္တြဲပါ သည့္ ေရႇးေဟာင္းပုရပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို ၅၂ အုပ္တြင္(The Gospel of Thomas, The Gospel of Phillip, The Gospel of Truth, The Gospel of Egyptian) စေသာ စာအုပ္ မ်ားအျပင္တမန္ေတာ္မ်ားကေရးသားထား သည္ဟုဆိုေသာ (The Secret book of James, The Apocalypse of Paul, The letter of Peter to Philip, The Apocalypse of Peter) စေသာစာအုပ္မ်ားလည္းပါရႇိသည္။ Gnostic ဟူေသာစကားလံုးသည္ ဂရိစကား Gnosis မႇလာၿပီး အဓိပၸါယ္မႇာKnowledge ျဖစ္သည္။

ဤေတြ႕ရႇိခ်က္သည္အမႇန္တကယ္ျဖစ္ၿပီး ဤြ Gnostic Gospels မ်ားကိုပိုမို၍ျပည့္ စံုစြာ ေလ့လာလိုလ်င္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ပင္ သြားစရာမလိုဘဲ အင္တာနက္ထဲတြင္ ပင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္သိထားရမည့္ အခ်က္တစ္မႇာ ဤ Gnostic Gospels ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရႇိခ်ိန္တြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ ၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပ်က္ စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ေမရီ၏ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံု မ်ားေရးသားထားေသာ ေနရာတြင္လည္း အစပိုင္းအနည္းငယ္ႏႇင့္ အဆံုး သတ္အနည္းငယ္သာရႇိသည္ဟုဆို သည္။ ၿခံဳငံု၍သံုးသတ္ရေသာ္ ဤ Gnostic Gospels မ်ားသည္အားကိုးယံုၾကည္စိတ္ခ် ရေလာက္ေသာ ေရႇးေဟာင္းပုရပိုဒ္မ်ားမဟုတ္ ဟုဆိုရေပမည္။

(၆) သခင္ေယရႈသည္ေမရီမာဂဒလအားသူ ၏အမႈေတာ္ျမတ္ကိုဆက္ခံရန္တာ၀န္လႊဲခဲ့ ပါသလား။
စာေရးသူ က သခင္ေယရႈ သည္သူမရႇိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း သူ၏အမႈ ေတာ္ျမတ္ကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တမန္ ေတာ္ရႇင္ေပတရုကိုတာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေမရီမာဂဒလ ကိုတာ၀န္ေပးခဲ့ေၾကာင္းဆိုထား ေပသည္။

အေသအခ်ာေလ့လာမည္ဆိုလ်င္ သခင္ေယ ရႈသည္သူ၏အမႈေတာ္ျမတ္ကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ကိုမ်တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းမရႇိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဧဖက္၂း၁၉-၂၁ တြင္ ”ထို့ေၾကာင့္ သင္တို့ သည္တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားမဟုတ္၊ ဧည့္သည္ လည္းမဟုတ္၊ သန့္ရႇင္းသူတို့၏ အမ်ဳိးသား ခ်င္းျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သား လည္းျဖစ္ၾက၏- အဘယ္သို့နည္းဟူမူကား၊ တမန္ေတာ္တို႔မႇစ၍ ပေရာဖက္မ်ားတည္းဟူ ေသာ တိုက္ျမစ္အေပၚ၌ သင္တို့သည္ထပ္ ဆင့္၍တည္ေဆာက္လ်က္ရႇိၾက၏၊ ထိုတိုက္ ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္ကားေယရႈခရစ္ျဖစ္သ တည္း …”ဟုေတြ႕ရသည္။

တဖန္ ၁ေပ ၂း၉ တြင္”သင္တို့မူကား၊ ေမႇာင္ မိုက္ထဲမႇအ့ံဘြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို့ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာ သူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ကိုေဘာ္ျပေစျခင္းငႇါ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ဳိးျဖစ္ၾက၏၊ မင္းစည္းစိမ္ရႇိေသာယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မ်ဳိး၊ သန္႔ရႇင္းေသာလူမ်ဳိး၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္ မူေသာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏ . . .”ဟု ဆိုထားေပသည္။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားကိုေလ့လာ ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈသည္ သူမရႇိေတာ့ သည့္ ေနာက္ပိုင္း အမႈေတာ္ျမတ္ကိုေဆာင္ရြက္ ရန္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုမဟုတ္ဘဲ ကြၽႏ္ုပ္တို့အားလံုးကို အပ္ႏႇံတာ၀န္ေပးခဲ့သည္ ကိုေတြ႕ရႇိရေပသည္။ ယံုၾကည္သူ ကြၽႏ္ုပ္တို့ အားလံုးသည္ အမႈေတာ္ျမတ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ခန့္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို မေမ့ၾက ပါႏႇင့္စို႔။

(၇) အရိမႆဲျမိဳ႕သားေယာသပ္သည္ သခင္ေယရႈ၏ ဦးေလးျဖစ္ပါသလား။
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အရိမႆဲၿမိဳ႕သား ေယာသပ္သည္ သခင္ေယရႈႏႇင့္ မည္သို႔အမ်ဳိး ေတာ္သည္ ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရႇိပါ။ သူ၏ အေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာတြင္ေလ့လာမည္ဆို လ်င္ . . .

သူသည္ ယုဒျပည္ အရိမႆဲ ၿမိဳ႕မႇျဖစ္ သည္ (လု ၂၃း၅၀)။
သူသည္ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာသူ ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၂၇း၅၇)။
ဂုဏ္သေရရႇိေသာ လႊတ္အရာရႇိ (Member of the ruling council, Sanhedrin)  ျဖစ္သည္ (မာကု ၁၅း၄၃)။
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ ေသာသူျဖစ္သည္ (မာကု ၁၅း၄၃)။
သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ (လု၂၃း၅၁)။
သူသည္သခင္ေယရႈ ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေသာေနာက္လိုက္၊ တပည့္တေယာက္ျဖစ္ သည္ (ေယာ ၁၉း၃၈)။

မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် သခင္ေယရႈ၏ဦးေလးျဖစ္ေၾကာင္းမေဖာ္ျပထားပါ။ The International Standard Bible Encyclopedia တြင္ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ ၌ အသံုးျပဳေသာစပ်စ္ရည္ခြက္ (Holy Grail) ကို အရိမႆဲ ၿမိဳ႕သားေယာသပ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို့ ယူသြားသည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာေရးသူ(Dan Brown) သည္ (Holy Grail) စပ်စ္ရည္ခြက္သည္ အမႇန္စင္စစ္ခြက္ တစ္လံုးမဟုတ္ဘဲ သခင္ေယရႈ၏အေသြး အသားကိုလြယ္ထားေသာေမရီမာဂဒလ ကို တင္စားထားျခင္းျဖစ္မည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ ေတြးေတာျခင္းလည္းျဖစ္ေပမည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤဇာတ္လမ္းကိုေရးသား သူ(Dan Brown) ကိုယ္တိုင္ကစိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္း (Fiction) တစ္ပုဒ္သာ ျဖစ္ပါသည္ဟုအတိအက် ၀န္ခံထားသကဲ့သို႔ပင္ က်မ္းစာျဖင့္ကိုးကား အေျဖရႇာၾကည့္လ်င္လည္းအမႇန္တကယ္မျဖစ္ ႏိုင္ေသာစိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတပုဒ္သာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌-

ေသာင္းႏိုး

Ref:
– The Holy Bible
– Various Sermon from Internet on Dan Brown’s Davinci Code.

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ Aroma စာေစာင္တြင္ေရးခဲ့သည့္ Davinci Code ကို ျပန္လည္တင္ျပထားပါသည္။

Advertisements

2 comments on “Da Vinci Code

 1. ☺😊😊
  March 28, 2015

  ဒီဇာတ္လမ္းသည္စိတ္ကူးရင္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္. က်မ္းစာနဲ႔ဘယ္ေနရာမွာမကိုက္ညီပါ

 2. L Lwel Thein
  December 8, 2016

  This movie could be real..Who knows what happened in the past..
  In our bible, a lot of things are modified by a lot of people in different eras. I wish I could read the original bible.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 25, 2011 by in Christianity Related Articles, Thawngno and tagged .

VISITORS NUMBER

 • 84,837 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM