Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ကားတိုင္ထက္ကသခင့္စကား (ရ)ခြန္း

ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္  ေက်ာင္းသားဘ၀တံုးက မဂၢဇင္းစာေစာင္တစ္ခုမွာပါရွိတဲ့ ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းတစ္ခုကို လြန္စြာ သေဘာက်ခဲ့ဘူးတယ္။ ကာတြန္းထဲမွာ ေသခါနီး အဖိုးအိုတစ္ဦးက သား၊ သမီး ေျမး၊ ျမစ္မ်ားကို “အဖိုးလည္း ရုပ္ရွင္ေတြထဲလို မေသခင္ စကားေတြအမ်ားႀကီးမွာထားခဲ့ခ်င္တယ္” ဟု မ်က္ႏွာ  ေျပာင္ေျပာင္ ေျပာေနပံုကို  ဆြဲထားရာ ေသခါနီး စကားေျပာဒါေတာင္ ရုပ္ရွင္ထဲက မင္းသားမင္းသမီးေတြလို လုပ္ျပခ်င္ရေသးတယ္ဟု စဥ္းစားမိၿပီး ရယ္ေမာခဲ့ရတယ္။ လူေတြကို ရယ္ေမာရေလေအာင္ ဟာသေျမာက္စြာ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ေသခါနီးလူတစ္ေယာက္ဟာ အင္မတန္ေလးနက္တဲ့ စကားေတြကိုေျပာေလ့ရွိၿပီး ေသခါနီးလူတစ္ေယာက္ေျပာခဲ့တဲ့စကား ကို က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လူေတြက အေရးတယူထားေလ့ရွိၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႕ေမ့ေပ်ာက္ေလ့ မရွိဘူးဆိုဒါကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရင္းႏွီးသူ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဟာဆိုရင္ သူ႔မိခင္ မဆံုးခင္ေလးမွာ မိခင္ကသူ႔ရဲ႕လက္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားၿပီး “ဘယ္ဘ၀ ဘယ္အေျခအေနဘဲ ေရာက္ေရာက္ မင္းရဲ႕အကို (က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူ) ကို ပစ္မထားပါနဲ႕” ဟု မွာထားခဲ့တယ္။ ေသခါနီး မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ေနာက္ဆံုး စကားကို သူ႔ခမ်ာ ဘယ္လိုမွေမ့လို႔ မရပါဘူး။ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ သူကိုယ္တိုင္ ဘ၀အတြက္ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ေနရေပမယ့္ အကိုျဖစ္သူကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေဖးမေပးေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မၾကာခင္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေတာ့မယ့္ သခင္ေယရႈဟာလည္း လက္ဖ၀ါး ေျခဖ၀ါးေတြကို သံမႈိနဲ႔ ရိုက္အၿပီး၊ သက္ေတာ္မထြက္ခင္အထိ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ေလးမွာ ေနာက္ဆံုးေသာစကား (၇) ခြန္းကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ သည္ သခင့္ေနာက္ဆံုးစကား (၇)ခြန္း ဟာလည္း ရာစုႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ား ကုန္လြန္ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တိုင္းရဲ႕ နားထဲမွာ ၾကားေယာင္ေနၾကဆဲပါ။ အဲဒီ သခင့္ေနာက္ဆံုးစကား (၇)ခြန္း က ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔ ဘ၀အတြက္ ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေတြကိုေဆာင္ေနသလဲဆိုဒါကို မီးေမာင္းထိုး ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

ပထမစကား
အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾက.. (ရွင္လုကာ ၂၃း၃၄)။
ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သံမႈိႏွင့္ ရိုက္ၿပီး ပထမဦးဆံုးေျပာေသာ စကားေတာ္(သို႔) ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါသနည္း။ သူ႔ကို သတ္ျဖတ္ေသာ ေရာမစစ္သားမ်ားလား၊ ယဇ္ပုေယာဟိတ္ မ်ားအတြက္လား သို႔တည္းမဟုတ္ သူ႔ကို သတ္ပါ၊ သတ္ပါ ဟု ဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီး တရားစီရင္ခ်ိန္တြင္ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးအတြက္လား။ ကိုယ္ေတာ္ေတာင္းေသာ ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ “သူတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာ အမႈကို မသိၾက” ဟုဆိုသျဖင့္ “သူတို႔” သည္မည္သူတို႔ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤ က်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္သူတိုင္း “သူတို႔” သည္ ေရာမစစ္သားမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို သတ္ရန္ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုေနၾကေသာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟု စိတ္တြင္ ထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ “သူတို႔” သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမို က်ယ္၀န္းသည္ဟု က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆိုပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ကို ကားတိုင္တင္ခ်ိန္တြင္ အနီးအနားတြင္ ေရာမစစ္သားမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းမ်ား၊ ကိုယ္ေတာ့္ကို သတ္ရန္ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့သူမ်ားအျပင္၊ သခင္ေယရႈ၏မိခင္ မာရိ၊ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္၊ ယံုၾကည္သူတပည့္ေတာ္ အခ်ိဳ႕တို႔အျပင္ အရိမႆဲၿမိဳ႕သား ေယာသပ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕သမိုင္းေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားက က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ နိေကာဒင္ လည္းရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ဤသူတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾက” ဟုဆိုရာတြင္ ေရာမစစ္သားမ်ားသည္ သူတို႔လုပ္ေသာ အျပစ္ကို သူတို႔မသိၾက ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္ သလို၊ ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ့္ဖက္မွ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ မရပ္တည္ဘဲ၊ မိမိရင္ဆိုင္ ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အႏ ၱရယ္ကို ေရွာင္ကြင္းသည့္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားအားလံုးအတြက္ အေသခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ အသတ္ခံရျခင္း၏ အဓိကတရားခံ မွာလည္း လူသားအားလံုးတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ေျပာေသာ “သူတို႔” သည္ ေရာမစစ္သားမ်ားႏွင့္ ယဇ္ပုေယာဟိတ္ မ်ားသာမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔အားလံုး ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔ အားလံုးသည္ မိမိ ဘာလုပ္မွန္းမသိလ်က္ပင္ ေန႔စဥ္ အျပစ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကပါသည္။ ထိုအျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ထက္မွ သခင္ေယရႈ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္၏ ဤဆုေတာင္းခ်က္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကားတိုင္ထက္တြင္ အသတ္ခံရၿပီး (၇) ပတ္ေျမာက္ ပင္ေတကုေတၱေန႔တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေပၚၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ မိမိ၏အျပစ္အတြက္ ေနာင္တရလ်က္ ခြင့္လြတ္ျခင္း ကိုေတာင္းခံသူ လူသားမ်ားစြာတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မသိဘဲလ်က္ျပဳမိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ သခင္ေယရႈ က ခြင့္လြတ္ျခင္း ရရန္ ကားတိုင္ထက္တြင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယစကား
ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ (ရွင္လုကာ ၂၃း၄၃)
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ကားစင္တင္ ျခင္းခံရေသာ လူဆိုး ႏွစ္ေယာက္ အနက္ ေနာင္တ ရေသာ သူ တစ္ေယာက္အားေျပာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္ျဖစ္သည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေျပာေသာ ဒုတိယ စကားျဖစ္သည္။ ဤစကားေတာ္အရ လူဆိုး ႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ေသာသူက ကိုယ္ေတာ္အား ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ေယာက္က ကိုယ္ေတာ္သည္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ခုမွ်ျပဳလုပ္သူ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာ ကာ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ ဟု ေယရႈကိုေလွ်ာက္ဆိုသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ တနည္းအားျဖင့္ လက္ခံေသာေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္တည္လ်က္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ ” ဟု သူ၏ ႏႈတ္မွထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူဆိုးအား ပရဒိသုဘံုတြင္ ယေန႔ရွိမည္ဟု ကတိေပးထားပါသည္။

ဤ ဒုတိယစကားေတာ္ အားျဖင့္ ပရဒိသုဘံု သို႔ေရာက္ရန္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ အတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း၊ ပြဲေတာ္ယူျခင္း၊ အလွဴေငြေပးျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း) ႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးပါးတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း တို႔ႏွင့္ မဆိုင္ပါ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤ ဒုတိယစကားေတာ္အားျဖင့္ နားလည္ရသည့္ အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ မည္မွ်ႀကီးမားေသာ အျပစ္ပင္ျဖစ္ပါေစ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိရန္ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္းမရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ လူ႔ဘ၀ကို မိမိႀကိဳက္သလို ေနပါ ကယ္တင္ျခင္း ရႏိုင္ပါသည္ ဟု အရမ္းကာေရာ ကယ္တင္ျခင္းကို ဇြတ္ေပးေနျခင္း သေဘာမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အသက္တာ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္က်မွ ေနာင္တရသူ ျဖစ္လွ်င္ လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ နားလည္မႈႀကီးစြာျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္။ ဘ၀ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေနမည္ ေသခါနီးမွ ေနာင္တရမည္ ဟု ႀကိဳတင္ စီစဥ္လႈပ္ရွားသူသည္ စစ္မွန္ေသာေနာင္တရသူ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္လည္း မေသခ်ာပါ။

တတိယစကား
အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္၏သားကိုၾကည့္ပါ ……. သင္၏အမိကိုၾကည့္ပါ (ေယာ ၁၉း ၁၆-၂၇)
ကိုယ္ေတာ္၏ ဒုတိယစကားေတာ္သည္ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ အေပၚကယ္တင္ျခင္းတရားရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာသိေစကာ၊ တတိယေျမာက္ ေသာစကားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကိုထင္ဟပ္ေစသည္။ စိတ္ပညာရွင္ တစ္ေယာက္က “လူသားမ်ားရဲ႕ အနက္ရိႈင္းဆံုးေသာ ႏွလံုးသားထဲမွ အဓိက အေတာင့္တဆံုး အရာဟာ ခ်စ္ျခင္း နဲ႕ ပါ၀ါ (တန္ခိုး)ျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုခဲ့ဘူးသည္။ ယံုၾကည္သူ တိုင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ေတာင္းတ တဲ့အရာဟာလဲ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ ထက္မွာေပးခဲ့တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။(ေယာ ၃း၁၆)။

က်မ္းစာထဲမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႕ မယ္ေတာ္မာရိ တို႔ရဲ႕သားအမိ ဆက္ဆံေရးကို အနည္းငယ္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ မယ္ေတာ္မာရိ ဟာ သားျဖစ္သူ ရဲ႕အျဖစ္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏွလံုးသည္းေျခကြဲလုမတတ္ခံစားေနမွာပါ။ က်မ္းစာရဲ႕ အဆိုအရ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္ဟာ မယ္ေတာ္မာရိ နဲ႕အတူ ရွိေနတယ္လိုသိရပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က မယ္ေတာ္အား “အခ်င္းမိန္းမ” ဟု သံုးႏံႈးထားျခင္းမွာ မိခင္ ႏွင့္ သား တစ္ေယာက္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးထက္ သူထမ္းေဆာင္ရေသာ လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ အျပစ္ကိုေဆးေၾကာမည့္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၏ ေနရာမွ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆိုသည္။ မယ္ေတာ္အေပၚ ထားရွိေသာ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ထင္ဟပ္ သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရွိရန္ မွာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈ တြင္ အျခားေသာ ညီအစ္ကို မ်ားရွိေၾကာင္း က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မယ္ေတာ္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္ က ဆက္လက္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ မွာထားခဲ့သနည္း ဆိုသည္ ေမးခြန္းမူကား ယေန႔တိုင္ေအာင္ အေျဖရွာမရသည့္ ပေဟဠိ အျဖစ္ ရွိေနသည္။

စတုတၳစကား
အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္းု (မႆဲ ၂၇း၄၆)။
(၂ ေကာ ၅း၂၁) တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ ခရစ္ေတာ္ဟာ အျပစ္ကင္းစင္သူ ျဖစ္ေပမယ့္ လူသားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္ေတြကို ယူတင္ၿပီး အျပစ္ရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္လို႔ ဆိုတဲ့ အခါမွာ အမိ၀မ္းတြင္းမွ ေမြးကတည္းက ပါလာတဲ့ အျပစ္ေတြျဖစ္တယ္၊ အင္မတန္မ်ားၿပီး ႀကီးေလးပါတယ္။ အဲဒီ အျပစ္ေတြ အားလံုး ကိုယ္ေတာ့္ အေပၚ ယူတင္လိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အျပစ္မရွိေပမယ့္ အျပစ္အားလံုး စုစည္းရာေနရာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ေတြဟာ မ်ားလြန္း၊ ႀကီးမားလြန္းတဲ့အတြက္ အျပစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သူ ကိုယ္ေတာ့္ ကို အဖ ဘုရားသခင္က စြန္႔ခြါသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ခမ်ာလည္း ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာ မ်ားရဲ႕ နာၾကင္မႈ အျပင္၊ အဖ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ စြန္ပစ္ျခင္း ကို ခံစားရတဲ့အတြက္ “အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္းု” ဟု နာၾကင္စြာ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

မိတ္ေဆြအသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၾကားမွာ မတရားလြန္ကဲစြာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ ရွိခဲ့လွ်င္ အတိတ္ကာလေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခင္မင္ခဲ့ၾကရင္လည္း ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲက တစ္ေယာက္ဟာ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ခုိးမႈ စတဲ့ လူရြံရွာတဲ့ အမႈႀကီးေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု က်ဴးလြန္ေနရင္ မိတ္ေဆြ ထိုသူႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္လက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ႏိုင္ပါမည္လား။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရေပမည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အျပစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားေသာ ကိုယ္ေတာ္၊ လူသားအားလံုး၏ အျပစ္မ်ားအားလံုး စုစည္းရာ ကိုယ္ေတာ့္ကို ဖခမည္းေတာ္က ယာယီစြန္႔ခြါသြားျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က ဘယ္လိုေရးသားခဲ့ဘူးသလဲဆိုေတာ့ – “အျပစ္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္သြားတဲ့ ကိုယ္ေတာ့္ကို အျပစ္မ်ားလြန္းလို႔ သူ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ေနမင္းႀကိးကေတာင္ မျမင္ရက္ဘဲ ပုန္းရိႈး ကြယ္ရိႈးျပဳခဲ့တယ္၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ မဟာပထ၀ီေျမႀကိးကလည္း ေဒါသတႀကီး ေအာ္ဟစ္ လႈပ္ရွားသြားတယ္” လို႔ ကိုယ္ေတာ္ အသက္ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တကမာၻလံုးေမွာင္အတိက် သြားျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့ဘူးပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ စတုထၳ ေျမာက္ေသာ စကားေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ အမိ၀မ္းထဲမွ ေမြးစဥ္ကပင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အျပစ္မ်ားအားလံုး ခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ ခံယူဖို႔ျဖစ္တယ္။

ပဥၥမစကား
ေရငတ္သည္ (ေယာ ၁၉း၂၈)
(ေယာ ၁၉း၂၈-၂၉) တြင္ “ထိုေနာက္ က်မ္းစာျပည့္စံုေစျခင္းငွါ အမႈရွိသမွ် ကုန္စင္ၿပီးသည္ကို သိေတာ္မူလွ်င္၊ ေရငတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအရပ္၌ ပံုးရည္ႏွင့္ျပည့္ေသာ အိုးတလံုးရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထုိသူတို႔သည္ ေရမႈိတေထြးကို ပံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္ေစၿပီးလွ်င္၊ ဟုႆုပ္ပင္အကိုင္းဖ်ား၌ တပ္၍ခံတြင္းေတာ္သို႔ ကပ္ထားၾက၏” ဟု ဆိုထားပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ ဟာ လူသားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္မ်ားကို ယူေဆာင္ၿပီးသြားျခင္း၊ လူသားအားလံုး၏ အျပစ္မ်ားကို သန္႔စင္ေပးျခင္းတည္း ဟူေသာ သူျပဳလုပ္ရမည့္ အမႈ ရွိသမွ် ၿပီးၿပီ ဆိုဒါကို သိေတာ္မူတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္း) ထဲမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔က ေရးသားထားခဲ့တဲ့ အရာမ်ားးျပည့္စံုေစဖို႔အတြက္ “ေရငတ္သည္” ဟု ျမည္တမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ထဲက (ဆာလံ ၂၂ း၁၄-၁၅) မွာ “အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရကဲ့သို႔ သြန္ျခင္းကိုခံရ၍ အရုိးအဆစ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ျပဳတ္ၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုးသည္ ဖေယာင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ရင္ထဲမွာ အရည္က်ိဳလ်က္ ရွိပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ခြန္အားသည္ အိုးျခမ္းကဲ့သို႔ ခန္းေျခာက္၍ လွ်ာလည္း ပါးရုိး၌ ကပ္လ်က္ရွိပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေသေျမတိုင္ေအာင္ ခ်ေတာ္မူပါၿပီ” ဟူ၍ ၄င္း –

(ဆာလံ ၆၉း ၂၁) မွာ “အကြၽႏု္ပ္စားစရာဘို႔ ေဆးခါးကိုေကြၽးၾကပါ၏၊၊ ေရငတ္ေသာအခါ ပံုးရည္ကိုတိုက္ၾကပါ၏၊၊” ဟူ၍၄င္း ဗ်ာဒိတ္ျပဳထားခဲ့သည္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုျခင္း ေရာက္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္က “ေရငတ္သည္” ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဤ ပဥၥမေျမာက္ေသာ စကားေတာ္အားျဖင့္ သိရွိရသည့္ ေနာက္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ခံစားရေသာ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာ (Suffering) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဟုတ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ ထမ္းခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရံုနဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိႏိုင္ေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ကေတာ့ အဖိုးအခ ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ မိတ္ေဆြအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာ (suffering) ကို ကားတိုင္ထက္မွာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

ဆဌမစကား
အမႈၿပီးၿပီ (ေယာ ၁၉း၃၀)
ဆဌမေျမာက္ ကိုယ္ေတာ္ေျပာတဲ့ စကားကေတာ့ “အမႈၿပီးၿပီ” (It is finished) ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ျပဳလုပ္ရမယ့္ တာ၀န္၊ အမႈအားလံုးေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈၿပီးၿပီ လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၁၅ မွာ “သင္ႏွင့္ မိန္းမ ကို၎၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို၎ ငါသည္ ရန္ညွိဳးဖြဲ႔ေစမည္။ သူသည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္၊ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အာဒံ နဲ႕ ဧ၀ တို႔ရဲ႕ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ မႈေၾကာင့္ လူသား နဲ႕ စာတန္ ၾကားမွာ အမုန္းတရားဆိုတဲ့ စစ္ပြဲ၊ ရန္ညိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီရန္ညိဳးေၾကာင့္ ရာစုႏွစ္ အဆက္ဆက္ စာတန္ဟာ လူသားမ်ားကို နည္းအမ်ဳိးမ်ုိးနဲ႕ ဒုကၡေပးခဲ့ပါတယ္။ စာတန္ရဲ႕ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တိုက္ခိုက္တဲ့ ရန္ေၾကာင့္ လူသားမ်ားဟာ ကယ္တင္ျခင္း ရဖို႔ လမ္းစနဲ႕ ေ၀းသထက္ေ၀းခဲ့ရပါတယ္။ အျပစ္ရဲ႕ အခဟာ ေသျခင္းလို႔ ဆိုထားတယ္မဟုတ္လား။ ဒီ ရန္ညိဳး၊ စစ္ပြဲကို လူမိန္းမရဲ႕ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္က ေအာင္ျမင္စြာ အႏိုင္ရလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရိႏိုင္ငံ ရဲ႕ စည္းပြါးေရးေလာကမွာ အေၾကြးေပးစရာ အားလံုးကုန္ၿပီဆိုရင္ (It is finished) ဆိုတဲ့ တံဆိပ္တုံးကို ႏွိပ္ေလ့ရွိတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ အေၾကြးမရွိေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “ရွင္းၿပီး” လို႔ တံဆိပ္ႏွိပ္ေပးသလိုမ်ဳိးျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ရွင္းၿပီး လို႔ တံဆိပ္ႏွိပ္ထားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ရွင္းစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္လည္း ခရစ္ေတာ္ က (it is finished) လို႔ တံဆိပ္တံုးႏွိပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ မိတ္ေဆြ ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ (it is finished) လို႔ တံဆိပ္ႏွိပ္ထားျခင္း ခံရသူျဖစ္တယ္ ဆိုဒါ မေမ့ၾကနဲ႕စို႔။

သတၱမစကား
အိုအဘ၊ အကြၽႏု္ပ္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္၌အကြၽႏု္ပ္ အပ္ပါ၏ (လု ၂၃း၄၆)
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသာ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အစျပဳၿပိး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အဖခမည္းေတာ္ လက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၀း၁၈) တြင္ “ငါ့အသက္ကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ရေသာ အခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ကိုယ္အသက္ကို ယူျပန္ရ ေသာအခြင့္သည္ ငါ၌ရွိ၏။ ထိုအခြင့္ကို ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” ဟု ဆိုသကဲ့သို႔ သူ႔၏ အသက္၀ိညာဥ္ကို အဖ ခမည္းေတာ္လက္သို႔ အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္တယ္။ ဤ စကားအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္း၏ ေနာက္တဖက္ရွိ ထာ၀ရ ခမည္းေတာ္၏ စံအိမ္သို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိရသည္။ (ဆာလံ ၃၁း၅) “သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ပါ၏၊၊” တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ အတိုင္း ျပည့္စံုေစရန္ အတြက္ သခင္ေယရႈ က ၿမြက္ဆိုျခင္း လည္းျဖစ္ေပမည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ကားတိုင္ထက္မွ ကိုယ္ေတာ္ၿမြက္ဆိုခဲ့ေသာ စကားေတာ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သြန္သင္လမ္းျပေပးေနပါသည္

အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ – ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား

ယေန႔တြင္သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိမ့္မည္ – ကယ္တင္ျခင္းတရား

အခ်င္းမိန္းမ၊ သင္၏သားကိုၾကည့္ပါ – ခ်စ္ျခင္းတရား

အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္းု – ေမြးရာပါအျပစ္မ်ားအားလံုးကို သယ္ေဆာင္ယူသြားျခင္း

ေရငတ္သည္ – လူသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ေ၀ဒနာခံစားျခင္း

အမႈၿပီးၿပီ – ေအာင္ျမင္ျခင္း

အကြၽႏု္ပ္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္၌အကြၽႏု္ပ္ အပ္ပါ၏ – ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်ျခင္း

စာဖတ္သူအေပါင္း ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အျပစ္ကင္းျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတို႔ကို ခံစားရသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း

နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2011 by in Article Salvation, Articles Christian Life, Thawngno and tagged , .

VISITORS NUMBER

  • 84,837 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM